Portfolio

ISKM01 – Informační vědy

Uchopení informační vědy jako takové, její záběr, metody a praktiky.

ISKM03 – Literatura, knihovní procesy a trh

Problematika autorství, literárního pole, knižního trhu či nakladatelství v kostce.

ISKM06 – Učící se společnost

Oblasti učící se společnosti (formální, neformální a informální), vliv technologií na učící se společnost a jejich využití k vzdělávání.

ISKM10 – Informační chování

Základní modely informačního chování, paradigmata této disciplíny a metody výzkumu informačních chování uživatelů.

ISKM12 – Organizace znalostí

Zásadní otázky organizace znalostí jako informačněvědního oboru.

ISKM09 – Angličtina pro informační studia a knihovnictví

Rozvoj lingvistických a akademických dovedností v anglickém jazyce.

ISKM02 – Design informačních služeb, rozhraní a interakcí

Představení designového procesu, jeho metod a využití pro určité typy služeb.

ISKM05 – Informační politika a management

Základní principy informační politiky a uvedení kontextu datového a informačního managementu.

ISKM07 – Literatura, kultura a humanitní vědy

Představení literatury jako vědy a jejího vztahu k vědám dalším, včetně specifických literárních žánrů.

ISKM11 – Literatura a kulturní areál

Předmět věnující se krásné literatuře v rámci kulturního areálu a vlivům areálů zahraničních.

Diplomová práce

Reflexe předmětů Diplomový seminář I-IV.

Advertisement